Projekti

Bolja energetska efikasnost / Better Energy efficiency

Lokacija: Opština Bosanski Petrovac

Donatori: UNDP, CWS i Opština Bosanski Petrovac

Ukupan budžet: 84,065.50 KM

Glavni cilj: Poboljšanje energetske efikasnosti  kroz postavljanje novih  prozora i instaliranje nove grijne peći  u zgradi Srednje škole

 

Specifični ciljevi

 • Smanjenje troškova za grijanje
 • Povećanje uštede energije koja se koristi za grijanje
 • Poboljšanje toplotne  izolacije u zgradi skole kroz dodavanje novih prozora na sportskoj dvorani,akoja se nalazi u sklopu skole


Ciljna grupa: Učenici i zamosleni u Srednjoj školi  "Mješovita Srednja škola Bosanski Petrovac" u opštini Bosanski Petrovac,  250 direktnih korisnika. Građani koji koriste sportsku dvoranu cca 2000.alt

Očekivani rezultati

 • Smanjenjepotrošnje ogrijevnog drva
 • Povećanjeenergetske efikasnosti
 • Poboljšanjetoplotne izolacije u zgradi škole
 • Smanjenje zagadjenja zivotne sredine

Glavne aktivnosti

 •  Dodavanjenove plastične stolarije na zgradi srednje škole,
 • Instaliranje nove peći na drva,ili na pelet
 • Energetski pregled
 • Promocija projekta                                                                                              Mješovita Srednja škola Bosanski Petrovac

Ovaj projekatće na direktan način pomoći da se ostvari ušteda energije i smanji  zagađejne životne sredine, kroz instaliranjenovih prozora i instaliranje novie peći na drva ili peći na pelet. Školska zgrada je kroz razne projekte gotovo sanirana ali još uvijek ima problema sa termoizolacijom i uštedom energije. Trenutno za potrebe grijanja tokom zimske sezone se troši minimalno 35 do 40 tona uglja i 120 do 150 metara drva. Ovim projektom doći će  do smanjenja potrošnje drveta za oko 45-50%, što znači da će se koristiti oko 10 do 12 tona uglja i 60 do 80 metara drva za grijnu sezonu. Do sada ovaj problem nije riješen, osim nekoliko analiza i preporuka  koje su napravljene na temu rješavanja ovog problema. Školske  prostorije imaju površinu od 2934 m2, a visina je cca. 3,20 m, zapremina kompletnog objekta je 9.388 m3, što je važan parametar s obzirom na potrošnju ogrijevnog drveta. Pretvorenou KW ušteda je od 938 KW koji se trenutno koristi na planiranih 469 KW, koji su planiranmi da se ostvar enakon zavrsetka projekta.

alt    alt

    Grijanje u Srednjoj mješovitoj školi Bosanski Petrovac                    Postavljenje peći u Srednjoj mješovitoj školi Bosanski Petrovac

_____________________________________________________________________________________________________________________

Location: Municipality Bosanski Petrovac

Donors: UNDP, CWS and Municipality Bosanski Petrovac

 

The total project budget is: 84,065.50 BAM

Main objective: Improving Energy efficiency through Adding new windows and applying new heating stove to the Secondary School building 

Specific objectives

 • Reducing the costs of firewood
 • Increase saving of energy used for heating
 • Improvement of thermal isolation in the school building through adding new windows

Expecting results

 • Reducing fire wood consumption
 • Increasing energy efficiency
 • Improving the thermal isolation in the school building
 • Reducing pollution of the environment

Project description

The realization of this project will enable the heating problems of the Secondary school in Bosanski Petrovac, to be resolved most effectively from the point of energy efficiency. Even though it is about a simple project with a usual method of resolving the heating problem, this project has its specific points.

First and foremost, the project activities will include an a several promotional activities closely linked to the project. RRS is planning alongside to these project activities to work at the same time on raising awareness of residents on energy efficiency, primarily on the methods of using solar energy. The less known fact is that the municipality of Bosanski Petrovac has more than 230 sunny days during a year. Therefore this project will be the first step to elaborating a concrete strategy for using alternative sources of energy, and the start of the application of the LEAP strategy in the Municipality of Bosanski Petrovac. Representatives of Bosanski Petrovac Municipaluty has at the few meeting with the representatives of RRS, they asking for our experiences from the past project as well as for our opinion for their current needs. 

The local community has actual requests for the usage of alternative sources of energy, as well as for more efficient usage of energy which is currently used. RRS has as a preparatory step for this project held several meetings with representatives of the Municipality of Bosanski Petrovac (mayor and director of secondary school), on which a mutual strategy has been agreed on for the realization of this project and other future projects which will be implemented in this region. RRS has especially useful and good meeting with director of Secondary school, with clear plans for implantation of this project.

This project will assist in the most direct way to save energy, and reduce pollution through adding new windows and applying new wood stove. School building is almost reconstructed, through various projects, but still has problems regarding thermo isolation and saving energy. Currently a minimum of 35 to 40 tones of coal and 120 to 150 meters of wood is used solely for the purposes of heating during the winter heating season. If the problem is to be resolved, a 45-50 % decrease of wood consumption would take place, so around 10 to 12 tones of coal and 60 to 80 meter of wood, would be needed for heating. Until now this problem has not been taken care of, apart for several analyses and references which have been made on the subject of resolving thisproblem. The schools premises, has a complete area 2934m2, and height of cca. 3, 20 meters, the volume of the complete building is 9388 m3, which is an important parameter regarding to the consumption of firewood. Converted into KW saving are from938 KW which is currently used to planned 469 KW.

The target group of this project are pupils and employees of the Secondary school "Mjesovita srednja skola Bosanski Petrovac in total 205. Pupils are aged from 14 to 18 years or from 1st to 4th grade. The target group of this project will be the direct beneficiaries and therefore will have a direct benefit from this project. Because the citizens using sports hall, which is up art of the school premises, we can freely claim that the target group of this project amounts to more than 2 000 persons.

Municipality Project type Short description Annual savings in KM
Bosanski Petrovac EE in Secondary School Adding new windows and applying new heating stove to the Secondary School building

60-70 MT of firewood   25-28 MT of coal 2814 KW. 938KW to 469 KM per day.

Annual savings is 34 147KM.

 

 

Energetska efikasnost i smanjenje zagađenosti / Energy efficiency and reducing pollution

Lokacija: Opština Kupres

Donatori: UNDP, CWS i Opština Kupres

Glavni cilj: Energetska efikasnost u zgradi Osnovne škole, Srednje škole i Bolnice i smanjenje emisije CO2 u vazduh


Specifični ciljevi:

 • Smanjenje troškova za grijajne Osnovne škole, Srednje škole i Bolnice
 • Povećanje uštede energije koja se koristi za grijanje
 • Poboljšanje toplotne izolacije u zgradi škole
 • Bolji i ljepši vizualni izgled zgrade

Ciljana grupa:  Učenici i zaposlenici Osnovne škole "fra Miroslav Djaja" u opštini Kupres, učenici i zaposlenici srednje škole "Kupres" u opštini Kupres, zaposlenici lokalne Bolnice. cca. 725 direktnih korisnika. Građana koji koriste dvoranu je cca 2 000.

Očekivani rezultati: alt

 • Smanjenjepotrošnje loz ulja za grijajnei samim tim i smanjejne emisije CO2 u vazduhu
 • Povećanjeenergetske efikasnosti
 • Poboljšanjetoplotne izolacije u zgradi Osnovne škole
 • Smanjenje zagadjenja zivotne sredine

Glavne aktivnosti

 • Stavljanje demit fasade na zgradi Osnovne škole, postavljanje novih vrata i prozora
 • Instaliranje solarnih ploča na krovu, koje ce sliuzit za grijanje vode u toplovodnim instalacijama
 • Energetski pregled
 • Promocija projekta                                                                                                               Osnovna škola Kupres

Ovaj projekatće na direktan način pomoći na  uštedi energije, kojia se  trenutno gubi zbog slabe izolacije, koja nikad nije postavljena, jer su školske i bolničke  prostorije  izgrađene 1968. Trenutno se najmanje 30 do 35 tona ulja koristi isključivo za potrebe grijanja tokom grijne sezone. Projektom će problem biti riješen, doće do 40-45% smanjenja potrošnje, tako da će po završetku projekta biti potrebno  oko 20 tona ulja za grijanje. Do sada ovaj problem nije riješen,osim nekoliko analiza i preporuka  koje su napravljene na temu rješavanja ovog problema. Školski prostor zajedno s bolničkim prostorima, ima kompletnu površinu od 9 600 m2, a visina je cca. 3,20 metara, zapremina kompletnog objekata je 30 720 m3, što je važan parametar s obzirom na potrošnju. Pretvoreno u KW ušteda je sa 3072 KW koji se trenutno koristi za grijanje, na 1856 KW koliko je planirano da bude po završetku projekta.

alt        alt

                             Osnovna škola Kupres                                                               Početek radova na osnovnoj školi Kupres

____________________________________________________________________________________________________________________

Location: Municipality Kupres

Donors: UNDP, CWS and Municipality Kupres

The total project budget is: 99,350.00 BAM

Main objective: Energy efficiency to the Primary School building, Secondary school building and Hospital building

Specific objectives

 • Reducing the costs of oil
 • Increase saving of energy used for heating
 • Improvement of thermal isolation in the school building
 • A better and nicer visual appearance of the building

Expecting results

 • Reducing oil consumption
 • Increasing energy efficiency
 • Improving the thermal isolation in the school building
 • Reducing pollution of the environment

Project desription

The realization of this project will enable the heating problems of the primary school, secondary school and hospital in Kupres, to be resolved most effectively from the point of energy efficiency. Even though it is about a simple project with an usual method of resolving the heating problem, this project has its specific points.

First and foremost, the project activities will include and a several promotional activities closely linked to the project. RRS is planning alongside to these project activities to work at the same time on raising awareness of residents on energy efficiency, primarily on the methods of using solar energy. The less known fact is that the municipality of Kupres has more than 200 sunny days during a year. Therefore this project will be the first step to elaborating a concrete strategy for using alternative sources of energy, and the start of the application of the LEAP strategy in the Municipality of Kupres. A representative of Kupres Municipaluty was at the conference in Drinic, RRS previous project, and they demonstrate big ineterest for this kind of the project. 

The local community has actual requests for the usage of alternative sources of energy, as well as for more efficient usage of energy which is currently used. In this municipality local government provide solar electrification of the streets, as a method of using solar energy. RRS has as a preparatory step for this project held several meetings with representatives of the Municipality of Kupres (mayor directors of schools and hospital), on which a mutual strategy has been agreed on for the realization of this project and other future projects which will be implemented in this region.

This project will assist in the most direct way to save energy, which is currently lost due to poor isolation, which has never been installed, because the schools and hospital premises have been constructed in 1968. Currently a minimum of 30 to 35 tones of oil is used solely for the purposes of heating during the winter heating season. If the problem is to be resolved, a 40-45 % decrease of wood consumption would take place, so around >> tones of oil would be needed for heating. Until now this problem has not been taken care of, apart for several analyses and references which have been made on the subject of resolving this problem. The schools premises together with hospital premises, has a complete area of 9 600 m2, and height of cca. 3, 20 meters, the volume of the complete buildings is 30 720 m3, which is an important parameter regarding to the consumption of firewood. Converted into KW saving are from 3072 KW which is currently used to planned 1856 KW.

The target group of this project are pupils and employees of the Primary school “fra Miroslav Djaja”, secondary school "Kupres" and hospital in Kupres, in total 725. Pupils are aged from 6 to 18 years or from 1st to 8th grade and from 1st to 4 th. The target group of this project will be the direct beneficiaries and therefore will have a direct benefit from this project. Also the target group includes employees of the elementary and secondary school, employees of the hospital as well as citizens who use the hospital. The total number revolves around 725. We can freely claim that the target group of this project amounts to more than 2 000 persons.

Municipality Project type Short description Annual savings in KM
Kupres EE in Primary School, Secondary School and Hospital Adding a demit facade to the Primary school building, applying new doors and windows, and installing solar panels on the roof

10-15 MT heating oil   9,728.00 kWh/year.

Annual savings is 28 500 KM.          

 

Aktuelni projekti

DELEGACIJA EU ZA BiH - projekat "ZASTITA SATORSKOG JEZERA I PECINE LEDENICA"

DELEGACIJA EU ZA SRBIJU - projekat "FIRME I FARME"

UNDP, CWS i Opština Kupres – projekat “Energetska efikasnost i smanjenje zagađenosti”

UNDP, CWS i Opština Bosanski Petrovac – projekat “Bolja energetska efikasnost”

Energetska efikasnost / Energy efficiency

Naziv projekta : ENERGETSKA EFIKASNOST U OPŠTINI DRINIĆ PETROVAC

Trajanje projekta: Februar- Decembar 2011

Izbjeglički servis za povratak – RRS u sklopu programa MDG-F zaštita životne sredine i klimatske promjene „Standardizacija upravljanja okolišem: Povezivanje lokalnih i državnih inicijativa u BiH“, koji se u BiH implementira od strane 5 UN agencija (UNDP, UNEP, UNESCO, FAO i UNV ), realizovao je projekat „Energetska efikasnost“ u opštini Drinić Petrovac. Sredstva za realizaciju projekta su obezbjedili program MDG-F, Opština Drinić-Petrovac i RRS Drvar. Opšti cilj projekta je da se poboljša energetska efikasnost na zgradi osnovne škole u Driniću . Da bi se postigao cilj projekta izvršeno je postavljanje demit fasade d=8cm na spoljne zidove škole, izmjenjene su staklena stijena I ulazna vrata na ulazu u školu, postavljeni solarni paneli za  grijanje sanitarne vode, rekonstruisana  instalacija radijatorskog grijanja, izvršena rekonstrukcija mokrih čvorova u osnovnoj školi Itd.

Specifični ciljevi projekta su:

 • Smanjenje potrošnje ogrijeva
 • Povećana ušteda energije koja se koristi za grijanje
 • Poboljšanje termo izolacije u zgradi škole
 • Bolji i ljepši vizuelni izgled zgrade
 • Sanacija mokrih čvorova u zgradi škole
 • Podizanje svijesti kod mlađih osoba o obnovljivim izvorima energije

Kroz projekat su u potpunosti ispunjeni očekivani ciljevi. Nakon energetskog odita očekuje se da će pokazatelji biti takvi da je ušteda na potrošnji ogrijeva smanjena i do 40 %.

Ciljnu grupu projekta   čine učenici i zaposleni u OŠ Drinić-Petrovac, zaposleni u Šumskom gazdinstvu, Lokalnom Domu zdravlja, kao i građani koji koriste fiskulturnu salu ( rekreacija, proslave, sahrane i sl). Broj korisnika je cca 600 .

alt               alt

                              1. Prije izmjene stolarije                                                                                       2. Nakon izmjene stolarije

Priva aktivnost na projektu je bilo angažovanje stručnjaka koji su uradili energetski odit i izvršili snimanje objekta „termovizijskom kamerom. Rezultati su pokazali da su veliki gubici toplote i da su naj veći problemi u dotrajaloj stolariji ( sa jednim staklom) i nedostatku izolacije na vanjskim zidovima i krovnoj konstrukciji. Nakon dogovora sa predstavnicima donatora odlučeno je da se radi demit fasada, izrada ulazne stolarije u objekat škole i postavljanje solarnih panela za grijanje sanitarne vode. Na osnovu konkurentskog zahtjeva odabrani su izvođači radova. Kompany Rad je izvršila  postavljanje demit fasade i sanaciju mokrog čvora, dok je ZI-MI d.o.o. izvršio postavljanje solarnih panela i rekonstrukciju instalacija radijatorskog grijanja.

alt              alt

                                                                    3 i 4. Slike nakon izvedenih radova

Nakon završenih građevinskih radova održana je “završna konferencija” na kojoj je izvršena prezentacija projekta kao i rezultati istog.  Pored predstavnika RRS-a :Nebojše Jovičić,  Bogdan Runić, Savan Pećanac, Zorana Lukač, Rodić Miladin,  predstavnika Opštine Drinić Petrovac: Dejan Prošić,  Milja Banjac,  kao domaćina, partnera „ Ruralni razvoj „ konferenciji su prisustvovali predstavnici UNDP-ija : Siniša Rodic, Slobodan Tadić, Dino Kabiljagić, Vahidin Oaraševic,, kao i gosti  iz Church world service: Vitali Vorona, Jovana Savic, Opštine Drvar : Nikica Bosnić, Srećko Divković, Opštine Kupres: Zdravko Mioč, Ministarstva rada,zdravstva i socijalne zastite HBŽ: Milan Mihaljević, Ministarstva Privrede HBŽ: Vlatko Zrilić i predstavnici izvođača radova iz Kompany Rad i ZI-MI d.o.o.  . Nakon konferencije svi prisutni obišli su objekte škole na kojima su se izvodili radovi predviđeni programom Energetska efikasnost.
 

alt              alt

                                5. Solarni paneli                                                                                           6. Završna konferencija

_______________________________________________________________________________________________________________________

Project: ENERGY EFFICIENCY

The total project budget is:  80,000.00 BAM

Main objective: Energy efficiency in through Adding a demit facade to the Primary School building

Specific objectives

 • Reducing the costs of firewood
 • Increase saving of energy used for heating
 • Improvement of thermal isolation in the school building
 • A better and nicer visual appearance of the building

Expecting results

 • Reducing firewood consumption
 • Increasing energy efficiency
 • Improving the thermal isolation in the school building
 • Reducing pollution of the environment

Project description

The realization of this project will enable the heating problems of the primary school in Drinic, Municipality Petrovac to be resolved most effectively from the point of energy efficiency. Even though it is about a simple project with an usual method of resolving the heating problem, this project has its specific points. First and foremost, the project activities will include an organized conferenceon the topic of energy efficiency and the possibility of using renewable energy sources, as well as several promotional activities closely linked to the project. RRS is planning alongside to these project activities to work at the same time on raising awareness of residents on energy efficiency, primarily on the methods of using solar power. The less known fact is that the municipality of Petrovac has about 210 sunny days during a year. Therefore this project will be the first step to elaborating a concrete strategy for using alternative sources of energy, and the start of the application of the LEAP strategy in the Municipality of Petrovac.

The local community has actual requests for the usage of alternative sources of energy, as well as for more efficient  usage of energy which is currently used. In this municipality individuals (companies, saw mills) use biomasses for the process of heating. RRS has as a preparatory step for this project held several meetings with representatives of the Municipality of Petrovac, Drinic Forestry, JKP Komunalac, on which a mutual strategy has been agreed on for the realization of this project and other future projects which will be implemented in this region.

This project will assist in the most direct way to save energy, which is currently lost due to poor isolation, which has never been installed, because the school premises have been reconstructed as part of a humanitarian programme in 1996. Currently a minimum of 120 meters of wood is used solely for the purposes of heating during the school’s heating season. If the problem is to be resolved, a 40% decrease of wood consumption would take place, so around 80 meters of wood would be needed for heating. Until now this problem has not been taken care of, apart for several analysis’ and references which have been made on the subject of resolving this problem. The school premises together with the sports hall and restaurant, as the corresponding premises, has a complete area of 750m2, and height of 3,20 meters, the volume of the complete building is 2 400 m3, which is  an important parameter regarding to the consumption of firewood. Converted into KW saving are from 240 KW which is currently used to planned 145 KW.

The target group of this project are pupils and employees of the Primary school “mm” in Drinic, in total 96. Pupils are aged from 6 to 14 years, or from 1st to 8th grade. The target group of this project will be the direct beneficiaries and therefore will have a direct benefit from this project. Also the target group includes employees of the Municipality of Drinic, Forestry Drinic, the local Ambulance as well as residents who use the sports hall. The total number revolves around 500. We can freely claim that the target group of this project amounts to 600 persons.

Municipality Project type Short description Annual savings in KM
Drinic EE in Primary school Adding a demit facade and installment of solar panels for electrical power

40m3 of firewood,  30% el.power.

Annual savings is 26 850 KM.                

 

Prekogranicni projekti

RRS je bio u mogucnosti da radi na nekoliko pregoranicnih projekata, u vrijeme kada ta vrsta aktivnosti nije bila cesta pojava. Zahvaljujuci tome da imamo kancelarije u Drvaru i Beogradu, prekogranicne aktivnosti su provodjene u BiH, Srbiji i Hrvatskoj. Takodje RRS je aplicirao na jos nekoliko prekogranicnih projekata, cije rezultate evaluacije ocekujemo u narednom periodu. Uspostavljena je saradnja sa znacajnim brojem organizacija u regionu, kao i sa pojedincima, strucnjacina iz razliciith oblasti, sto ce nadamo se, rezultiratri i konkretnim aktivnostima. U tekstu koji slijedi, dajemo Vam kratak pregled do sada realizovanih prekogranicnih projekata.

alt

 

 • Repatrijacija i Informativne posjete iz SRJ i SCG u BiH, projekat koji je trajao od 1998. do 2002. godine, IOCC je bio glavni partner i donator ovog projekta. Aktivnosti  su realizovne kao dio programa podrzanog od BPRM-a, koji je tada predstavljao glavni izvor sredstava za medjunarodne i domace organizacije, koje su se bavile pitanjem povratka. Informativne posjete su organizovane na podrucju cijele BiH, kao i u nekim dijelovima u Hrvatskoj. Upravo ovi programi su bili poticaj da  RRS postane prepoznat kao pouzdan partner i etablirana organizacija u svijetu medjunarodnih i domacih organizacija, na regionalnom nivou.

 

 • Projekat koji je realizovan u saradnji sa World Vision, podrzan od strane Evropske Komisije, kroz budzetsku liniju CARDS 2003, bio je logiocan nastavak aktivnosti na repatrijaciji iz SCG u BiH. Pored vec klasicnih aktivnosti, oko informativnih posjeta i povratka, RRS je u saradnji sa World Vision-om, omogucio i rekonstrukciju kuca za povratnike iz SCG. Projektom su bili obuhvaceni povratnici u Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoc, Bosanski Petrovac i Sanski Most.

  alt

 

 

 • 2004.godine RRS je vrsio implementaciju projekta pod nazivom ‘‘Prekogranicna saradnja’ u partnerstvu sa NVO ‘Lijepa nasa Neretva’ iz Ploca. Cilj projekta je uspostavljanje prekogranicne saradnje izmedju biznis sektora, dviju nevladinih organizacija (RRS Drvar I Lijepa nasa Ploce), lokalnih vlasti u BiH, Kanton 1 I 10 (Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac I Glamoc) I Hrvatske (Ploce, Metkovici, Makarska).

 

 

 • Hocu kuci iz Knina i RRS, su tokom 2002. godine uz pomoc IRC-a, realizovali prekogranicni projekat, koji je za cilj imao informisanje o pravima povratnika, na podrucja Kantona 1 i 10 u BiH i u sjevernoj Dalamciji u Hrvatskoj.
 •  Partnerstvo RRS-a sa Fondom za pruzanje pomoci izbjeglicama AP Vojvodine, trenutno najjacom organizacojom, koja radi sa izbjeglicama u Srbiji. Cilj ovog projekta je uspostavljanje i unapređenje ekonomske saradnje sa zemljoardničkim zadrugama povratnika iz Srbije u matična mjesta u Bosni i Hercegovini (Drvar, Bosansko Grahovo, Bosanski Petrovac, Glamoč....) u Republici Hrvatske (Gvozd, Vojnić, Petrinja, Dvor) i izbjeglim licima koja su se odlučila za integraciju u AP Vojvodini – Srbija(Temerin, Kucura, Kinda). Projekat je visegodisnjei RRS je u razgovorima sa predstavnicima Fonda, kao i partnerima iz Hrvatske, radio na modifikaciji programa, kako bi ga priblizo krajjim korisnicima, i kako bi se obezbjedio njegov veci uticaj naovu populaciju.

Još članaka...

Strana 1 od 2

Početak
Prethodna
1