Zastita Satorskog jezera i pecine Ledenica

Glani cilj:   Zaštićeni pećina Ledenica I Šatorko jezero kao geološki rietki fenomeni.

Svrha projekta:  Stvoren zakonski okvir kojim se obezbjeđuje cjelovit system zaštite pećine Ledenice I Šatorskog jezera

Ocekivani rezultati:

  • Kreirana I usvojen od strane opštine B.Grahovo  Strucna studija, koja ce se baviti zastitom i preporukama o ocuvanju Satorskog jezera i pecina Ledenica
  • Usvojena odluka od strane Skupštine Kanotna 10 o porglašenje pećine Ledenica i Šatorskog jezera  od zonama od posebno interesa za Kanton. MOZDA MOZEMO STAVITI EKO ZONAMA OD POSEBNOG INTERESA
  • Promovisane vrijednosti pećine Ledenica i šatroskog jezera na čitavom području Bosne i I Hercegovine

Ciljna grupa projekta:

U realizaciji projekta kao primarne ciljne grupe su detektirani Nacelnik Opstine, Opstinsk as;luzba za razvoj, te opštinsko vijeće Bosankog Grahova I Skupština Kantona 10 odnosno  njihvoi vijećnici koji su I donosioci konkreznih odluka koja se tiču zaštite pećine Ledenica I Šatorskog jezera.. Posebna ciljna grupa je Vlada kantona 10 sa akcentom na KantonalnoMinistartsvo privrede.

Primarni korisnici:

Kao primarne korisnike  možemo označiti stanovnike B.Grahova koji bi revitalizacijom, I promoviranjem pećine Ledenice I Šatorskog jezera  ponovno dobili mogućnost da Bosanko Grahovo kroz posebne oblike turizma dobije svoje mjesto na kartzi BiH. Treba napomenuti da u bosanskom Grahovu u ovom trenutku živi  3500 stanovnika, što je samo trećina od nekadašnjeg broja stanovnika. Revitalizacija pecine Ledenica i Satorskog jezera, daje mogucnost za otvaranje novih radnih mjesta u ovoj nerazvijenoj opstini, sto je od krucijalnog znacaja za stanovnike ovog podrucja. Takodje, ostavlja se prostor za pokretanje privatnih inicijativa, odnosno porodicnih i malih biznisa, koji su vezani za Satorsko jezero i pecinu Ledenicu.

U širem smislu kao korisnike ovog projekta svavako možemo  označiti I sve građane Bosne I Hercegovine, koji će imati pirliku da se upoznaju sa postojanjem ovih rijetkih prirodnim geološkim fenomenima.

alt  alt  alt  alt

Aktivnosti tokom realizacije projekta:

  1. Kreirana I usvojen od strane opštine B.Grahovo  strucna studija, koja ce se baviti zastitom i preporukama o ocuvanju Satorskog jezera i pecina Ledenica, 1.1. Formiranje ekspertne radne grupe,1.2 Izrada strucne studije, koja ce se baviti zastitom i preporukama o ocuvanju Satorskog jezera i pecina Ledenica,1.3. prijedlog za pokretanje preduzeca itd.,1.4. dvodneven konferencije speleologa Bosne I Harcegiovine na kojoj će glavan tema biti pećina Ledenica, Šatorsko jezero, mogućnosti njihove zaštite,1. 5.Izdavanje Zbornika radova sa Konferencije, 1.6. Tri javne tribine, 1.7. dvije volonterske akcije, jedan na čišćenje okoliša oko pećine Ledenica a druga na čišćenju šatorskog jezera,
  2. Promovisane vrijednosti pećine Ledenica i šatroskog jezera na čitavom području Bosne i I Hercegovine, 2.1 Izrada dokumentarnog filma o pećini Ledenici I šatrokom jezeru koji bi kasnije bio ponuđen tv satnicama u BiH za prikazivanje, 2.2 Promocija filma, 2.3. jednodnevni izlet  u pećinu Ledenicu I Šatorsko jezero za sve novinare, 2.4. Kreiranje slikovne brošure, 2.5. Web Stranica i face book profil,
  3. Usvojena odluka od strane Skupštine Kanotna 10 o porglašenje pećine Ledenica i Šatorskog jezera   Eko zonama od posebno interesa za Kanton,   3.1 potpisivanje peticije, 3.2 organizovanje konferencija za štampu

alt      alt      alt

alt      alt      alt

___________________________________________________________________________________________________________

alt "This WEB page has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this WEB page is the responsibility of RRS Drvar and can in no way be taken to reflect the views of the European Union."

"Ova WEB stanica je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove WEB stranice je isključiva odgovornost RRS-a Drvar i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije".